► Будівництво та цивільна інженерія

ДЕКАДА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МОНТАЖ, ОБСЛУГОВУВАННЯ УСТАТКУВАННЯ І СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ”

“Якщо ви вдало виберете працю і вкладете в неї свою душу, то щастя саме вас знайде”

К.Д.Ушинський

Ключовою вимогою навчально-виховного процесу в є поєднання теоретичного і практичного навчання. Студенти коледжу вже обрали професію, тому основне завдання викладача під час проведення занять  – допомогти їм встановити зв’язки між навчальним предметом і змістом їх трудової діяльності. Навчальні екскурсії та заняття на виробництві є обов’язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу в  Охтирському коледжі. Вони передбачають створення умов для наближення змісту навчальних дисциплін до реального життя, розширення світогляду студентів, формування в них життєво необхідних компетенцій, стимулювання їх пізнавальної активностф.

Продуктивна праця ґрунтується на теоретичних знаннях спецдисциплін. Їх зміст відповідає програмі практики, сучасному виробництву, а обладнання, пристосування, технологія прийоми та організація праці під час практики – вимогам, що формують спеціаліста.  Користуючись сучасними технологіями, надається можливість кожному студенту розвинути власний інтелект, здібність до саморозвитку. Студенти навчаються в атмосфері взаємоповаги, любові, добра. Виявляючи та розвиваючи творчий потенціал, створюються  умови для самоактуалізації особистості, задоволення її духовних потреб.

Згідно навчального плану на відділенні «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» на ІІІ курсі проводиться навчальна практика на отримання робітничої професії. Дана практика спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь.

21.03.2017р. викладачем Кошель Н.Ю. було проведено заняття на Гоголівській базі виробничого обслуговування на одну з тем практики  “Ремонт запірної арматури ”  Заняття проводилося в два етапи: спочатку робота в аудиторії, (де студенти повторили та закріпили теоретичний матеріал, прослухали інструктаж викладачем дисципліни «Охорона праці» Більченко Н.В. по безпечному поводженні на виробництві), а другий етап заняття був проведений в виробничих умовах.

Студенти 33 групи та викладачі спецдисциплін відвідали цех по ремонту запірної арматури. З основними виробничими процесами та новітнім обладнанням з ремонту запірної арматури студентів детально ознайомив головний інженер Цись Є.А..  Екскурсанти побачили  високу культуру виробництва при огляді робочих місць. Спостерігаючи за виконанням робіт на комплексі з ремонту запірної арматури студенти змогли впевнитися, що на сучасному виробничому об’єкті працюють лише висококваліфіковані працівники, які велику увагу приділяють дотриманню вимог безпеки та технічним нормам. Вразило студентів те, що при виконанні технологічних процесів по ремонту запірної арматури, перевірці стану труб, які постачаються на виробничу базу з усіх нафтових родовищ України, людська праця використовується по-мінімуму, а майже всі процеси контролюються комп’ютерними системами.

 

 

 

 

 

 

Особливістю роботи відділення  Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» є тісна співпраця з відділеннями ПАТ Сумигаз Основним напрямком такої співпраці є використання досвіду спеціалістів з метою практичної підготовки студентів.

05.04.2017р  викладачі відділення Кошель Н.Ю., Сопітько А.А .,Сталинська Л.І.  та студенти 33 групи здійснили навчальну екскурсію до Тростянецького відділення ПАТ Сумигаз. Головний інженер Гончаренко С.А провів дуже цікаву та змістовну лекцію для студентів. Студенти отримали уявлення про місце майбутньої роботи, де невдовзі будуть працювати як суб’єкти фахової діяльності. – техніки з експлуатації устаткування газових об’єктів Під час екскурсії було розв’язано багато навчальних і виховних завдань, які можливо вирішити тільки в наочній формі в умовах реального
виробництва. Це пов’язано з тим, що не завжди в умовах навчальних
лабораторій (майстерень) можна ознайомити студентів з приладами та
обладнанням, специфікою роботи обладнання. Студенти змогли   в реальних умовах спостерігати об’єкт ГРС, робочий процес ГРП та ШРП, ознайомитися з новітнім обладнанням цих пунктів, специфікою їх роботи.

В ході  екскурсії студенти мали можливість усвідомили , що робота на газових об’єктах – складна. Вона вимагає, з одного боку, чимало знань і вмінь, з іншого – фізичної сили та навиків. Жодна професія не буває легкою! Зажди на дорозі будуть зустрічатись перешкоди, але  якщо є нестримне бажання чогось досягти , то в кінці чекатиме перемога. Головне не опускати руки і прагнути стати кращим, навчитись чомусь і бути ЛЮДИНОЮ. “Лінощі визнання не принесуть!” – простий вислів, але сильний стимул. То ж уперед, студенти Охтирського коледжу СНАУ