Пошук
Головне меню
Оголошення
Ми в соціальних мережах
► Новини

Експертна перевірка освітньої діяльності за освітньо-професійними програмами Агроінженерія, Економіка, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання.

З 15 по 17 травня 2019 року в Охтирському коледжі СНАУ відбулася експертна перевірка освітньої діяльності за освітньо-професійними програмами Агроінженерія, Економіка, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання.

Експертна комісія була представлена у складі:

Фролова Лариса Володимирівна – завідувач кафедри «Підприємництва і торгівлі» Одеського національного політехнічного університету, доцент економічних наук, професор, академік Академії економічних наук.

Куріна Людмила Олександрівна – заступник директора з навчальної роботи Відокремленого структурного підрозділу  «Мелітопольський коледж Таврійського агротехнічного університету», викладач вищої категорії.

Ромашко Олександр Васильович – заступник декана з навчальної роботи, доцент кафедри експлуатації теплових і газових систем Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, доцент, кандидат технічних наук.

Коновалова Наталія Петрівна – голова циклової комісії дисциплін професійно-практичної підготовки №3, спеціалізація «Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання» Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету.

Бакум Микола Васильович – професор кафедри сільськогосподарських машин Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, кандидат технічних наук, доцент, голова комісії.

Чорновол Олександр Іполітович – директор Петрівського аграрного коледжу, викладач вищої категорії,  викладач-методист.

Макаренко Петро Миколайович – завідувач, професор кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України.

Волинець Оксана Володимирівна – заступник директора з навчальної роботи Економічного коледжу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Експертиза проведена за такими напрямками:

  • Підтвердження достовірності інформації, поданої до Міністерства освіти і науки України Охтирським коледжем Сумського національного аграрного університету у зв’язку з проведенням акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм.
  • Підтвердження відповідності встановленим законодавством вимогам щодо кадрового складу, відповідності освіти викладачів, забезпечення нормативних вимог до чисельності, рівня науково-методичної діяльності циклової комісії.
  • Підтвердження відповідності нормативам Міністерства освіти і науки України стану матеріально-технічного забезпечення освітніх програм, що акредитуються.
  • Визначення рівня якості підготовки молодших спеціалістів за освітніми програмами, що акредитуються, за результатами екзаменаційних сесій, написання комплексних контрольних робіт, звітів з практики.