Психологічні умови успішної адаптації студентів-першокурсників до навчання в Охтирському коледжі СНАУ

Проблема адаптації першокурсників широко обговорюється в системі вищої освіти, і не випадково: від успішності цього процесу багато в чому залежить подальша професійна кар’єра і особистісний розвиток майбутнього спеціаліста .

Традиційно адаптація передбачає активне пристосування індивіда до умов середовища як фізичного, так і соціального. Здатність до такого пристосування визначається як адаптивність/неадаптивність.

Адаптація студентів — складне явище, пов’язане з перебудовою стереотипів поведінки, а часто й особистості. Гнучкість адаптаційних систем людини нерідко виявляється недостатньою.

Адаптація студентів першого курсу  має певні труднощі у зв’язку з  невідповідністю способів викладання в школі та коледжі. Недостатнє розуміння лекцій, які викладаються по-іншому, ніж  в школі, відсутність щоденного контролю можуть  негативно впливати на успішність та самопочуття студентів.

Також на процес психологічної адаптації студентів впливають наступні індивідуальні властивості особистості: емоційний стан та емоційна стабільність особистості, рівень самооцінки, вольова активність та комунікативні уміння.

Варто зауважити, що емоційний стан першокурсника на початку першого семестру є досить специфічним. Він не повторюється у процесі подальшого навчання; втім, його проходження визначає, до певної міри, успішність адаптації студента до умов навчання вищого закладу освіти. Такий емоційний стан виникає як результат несвідомого співвіднесення попередніх очікувань першокурсника від навчання у вузі та його перших вражень від цього процесу.

Основні симптоми психологічної дезадаптації студента проявляються у підвищенні показника емоційного збудження, тривожності, нейротизму; зниженні комунікабельності, емоційної стійкості, самоконтролю, соціальної сміливості, появі почуття неповноцінності у стосунках із товаришами, викладачами, батьками; зниженні успішності, недостатній увазі й зосередженості на парах; скаргах на погане самопочуття, сон; втраті інтересу до навчання.

Показниками успішної адаптації виступає високий соціальний статус індивіда в певному середовищі, його психологічне задоволення цим середовищем і його найбільш важливими елементами, зокрема, задоволення роботою, її організацією, умовами і змістом тощо.

З цією метою психологічною службою коледжу здійснюється ряд заходів, одним із яких є проведення циклу занять «Адаптація першокурсника».

Завдання психологічного тренінгу:

• Створити умови для знайомства і встановлення емоційних контактів.

• Розвивати навички спілкування.

• Згуртувати колектив.

• Розширити діапазон оптимальних моделей поведінки у студентському середовищі.

• Засвоїти норми поведінки в різних навчальних ситуаціях.

• Сприяти зниженню рівня тривожності.

• Сприяти усвідомленню пріоритетних цінностей.

• Підвищити мотивацію до навчання.

• Актуалізувати уявлення студентів про подальше професійне становлення.

• Формувати позитивну спрямованість на майбутнє.
IMG_6320 IMG_6466