Пошук
Головне меню
Оголошення
Ми в соціальних мережах
► Новини

Семінар-диспут з навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність»

Семінар-диспут з навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» було проведено викладачем Лаврусь О.Г. з студентами 35 групи відділення «Економіка підприємства». Добре була продумана організація семінару на тему: «Система цін і знижок, що діє в міжнародній торгівлі. Документальне забезпечення і оподаткування експортно-імпортних операцій».
Семінарські заняття тісно пов’язані з лекціями та іншими формами навчальної роботи у навчальному закладі та зорієнтовані на формування у студентів умінь і навичок самостійно здобувати знання. Вони сприяють розвитку пізнавальної активності й самодіяльності студентів; розвивають логічне мислення, спонтанне мовлення, уміння висловлювати й аргументувати власні думки, критично аналізувати аргументи опонентів, а також допомагають глибокому засвоєнню фундаментальних знань, формуванню переконань, виробленню активної життєвої позиції.


Семінар, як метод навчання, захоплює студентів, пробуджує інтерес до навчальної дисципліни, сприяє глибокому засвоєнню навчальної інформації, виховує принциповість, розвиває логічне мислення і мовленнєву діяльність. Він передбачає чітко, конкретно сформульовану тему і залучення до роботи всієї групи.
Перелік питань, які були розглянуті на занятті, містили явні і приховані суперечності, що спонукали студентів мислити, сперечатися, доводити свою точку зору.