Пошук
Головне меню
Оголошення
Ми в соціальних мережах
► ЦМК соціальних дисциплін

ОЛІМПІАДА З ПРАВОЗНАВСТВА СЕРЕД СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ КОЛЕДЖУ

Олімпіада з правової тематики – один з видів поза аудиторних заходів.
Підготовка і участь в олімпіаді є вагомим аспектом розвитку здібностей студентів, їх особистого світогляду.
Вона сприяє підвищенню рівня викладання навчальної дисципліни, пропаганді чинного законодавства, активізації пізнавальних знань студентів в поза навчальний час.
Не дивлячись на таку багатоплановість мети, головним завданням олімпіади було залучення студенів до занять з даної дисципліни, формування інтересу до поглибленого її вивчення та стимулювати найбільш здібних студенів.
Олімпіада проводилася у два етапи.
Перший етап – домашня самостійна робота студентів. Вона складалась з двох теоретичних питань: дати визначення різним правовим термінам та, опрацювавши І і ІІ розділи Конституції України, доповнити речення, вказавши відповідні статті Основного закону; і 4 практичних завдань: розв’язування юридичних ситуацій, посилаючись на відповідні статті цивільного, трудового, сімейного та кримінального кодексів України.
Завдання І етапу було більш об’ємним, складнішим, оскільки студенти мали можливість використовувати різноманітні першоджерела та кодекси.
ІІ етап олімпіади проходив аудиторно. Хоча за кількістю завдань цей етап був більшим, але за змістом – простіший: це тестові завдання, завдання на закінчення речень, кросворди, розподілення правопорушень за видами проступків і злочинів.
При комплектації завдань олімпіади враховувалися і психологічні фактори. Для студенів були запропоновані 2 завдання із ряду так званих «розряджувальних» – зовсім простих. Учасник олімпіади за своїм вибором повинен вирішити скільки завдань, щоб набрати максимальну кількість балів. (бо кожне завдання оцінювалось відповідною кількістю балів).
Отже, переможцями олімпіади стали студенти, які набрали 121-118 балів: Заєць Олександр (22 гр.), Борисенко Максим (21гр.), Бутенко Віталій (23гр.), Єрьомін Артур (22гр.). Ці студенти матимуть оцінку «відмінно» і звільняються від підсумкового заліку з навчальної дисципліни.
Участь студентів в олімпіаді завжди є добрим стимулом для підвищення рівня знань студентів, допомагає виявити і розвинути іх творчі здібності.

Викладач правознавства Курська Н.П.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com