Пошук
Головне меню
Оголошення
Ми в соціальних мережах

Циклова методична комісія спеціальних дисциплін спеціальностей 051 «Економіка» , 076 «Підприємництво , торгівля та біржова діяльність».

Методична проблема : Удосконалення інформатизації освітнього процесу в коледжі як головної умови підвищення мотивації навчальної діяльності студентів.

ПІП

Категорія

Дисципіни

Освіта

Прогонна Л.С. – голова

Вища

Планування та організація діяльності підприємства, Економіка  і організація аграрного виробництва

Сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту ім.
В.В. Докучаева. 1986, “економіка і організація с/г” економіст-організатор с/г виробництва
Київський НАУ, 2000, “професійне навчання”, економіст-педагог

Гавриш О.М.

Вища

Податкова система, Фінанси підприємства, Маркетинг

Сумський державний університет, 2001 рік, “Фінанси”

Лаврусь О.Г.

Вища

Інформатика, Інформаційні системи і технології

Сумський державний університет, 2009 “Інформатика”, математик-програміст; Харківський національний економічний університет ім.. С.Кузнеця , 2017, “Управління навчальним закладом”, ступінь вищої освіти магістр

Рудиченко З.С.

Вища

Економіка підприємства, Статистика, Біржова діяльність

Луганський державний педагогічний інститут ім.Т.Г.Шевченка, 1997 р., «Початкове навчання», вчитель початкових класів
Сумський державний університет, 2004 р., «Економіка підприємства», економіст

Хижняк І.М.

І категорія

Фінансовий облік, Управління витратами, Економіка і організація торгівлі

Харківський національний економічний університет, 2008 р., «Облік і аудит», спеціаліст з обліку і аудиту
Харківський національний економічний університет, 2009 р., «Бізнес-адміністрування», магістр з бізнес-адміністрування
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2017 р., «Педагогіка вищої школи», ступінь вищої освіти магістр

Когут А.А.

спеціаліст

Навчальна практика з дисципліни «Економічний аналіз»

Сумський державний університет, 2008р., “Економіка підприємства”, екнономіст