Пошук
Головне меню
Оголошення
Ми в соціальних мережах
► Новини

До уваги абітурієнтів: випускників 9, 10, 11 класів!

Випускникам 9, 10 класів

Відповідно до Правил прийому на 2021 рік для конкурсного відбору  осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (диктант), математики (тестові завдання).

  • Конкурсний бал (КБ) обчислюється:

КБ = П1 + П2 + А + ОУ,

де П1 – оцінка вступного іспиту з української мови ;

П2 – оцінка вступного іспиту з математики ;

А – середній бал документа про базову загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів ;

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів.

Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200.

❖ Звертаємо Вашу увагу, що вступники на навчання подають заяви тільки в паперовій формі. Кількість поданих заяв не обмежується.

❖ До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію свідоцтва про базову загальну середню освіту й додаток до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули базову загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, урік вступу конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05. Для отримання права на використання сільського коефіцієнта вступник подає довідку додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. Прийом заяв і документів на навчання розпочинається з 29 червня 2021 і закінчується 13 липня 2021 року

 Випускникам 11 класів

Відповідно до Правил прийому на 2021 рік для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання АБО результати вступних іспитів з української мови (української мови та літератури) – перший предмет,  математика, або історії України, або географії – другий предмет

❖ Вступ на базі повної загальної середньої освіти буде проходити на основі сертифікатів ЗНО 2021, 2020, 2019, 2018 років. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі – 100 балів.

❖ У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків

  • Конкурсний бал (КБ) обчислюється:

КБ = П1 + П2 + А + ОУ,

де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови. Замість результатів з української мови можуть використовуватися результати з української мови і літератури»

П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або  вступного іспиту  з другого предмета;

А – середній бал документа про повну загальну (профільну) середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів.

Для всіх спеціальностей коледжу ОУ встановлюється таким, що дорівнює 0. Підготовчі курси для вступу на основі повної загальної середньої освіти не створюються.

❖ Вступники на навчання на основі повної загальної (профільної) середньої освіти  (при вступі на основі  сертифікатів ЗНО) подають заяви в електронній формі. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн.

❖ ВСП “Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету” створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну (профільну) середню освіту.

❖ Подають заяви у паперовій формі у таких випадках:

– для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі фахової передвищої освіти та/або квотою-1 відповідно до цих Правил;

– за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) та у відповідному документі про здобуття повної загальної (профільної) середньої освіти і сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

– у разі подання іноземного документа про освіту;

– у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

– у разі подання заяви після завершення реєстрації електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше; – для реалізації права на нарахування додаткових балів;

– у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу фахової перед вищої освіти.

❖ Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

✓ документа, що посвідчує особу (паспорта);

✓ військово-облікових документів;✓ свідоцтва про повну загальну середню освіту й додаток до нього;

✓ сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності);

✓ документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі та/або квотою-1 (за наявності).

❖ До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію свідоцтва про повну загальну середню освіту й додаток до нього;
  • копію сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

❖ Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, урік вступу конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05. Для отримання права на використання сільського коефіцієнта вступник подає довідку додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

УВАГА!

Відповідно до Правил прийому на 2021 рік особи, які вступають на навчання на основі повної загальної середньої освіти ( після 11 класів), планують вступати на бюджет та складати вступні іспити (без ЗНО) мають ОБОВ’ЯЗКОВО зареєструватися в приймальній комісії до 1 липня 2021 року

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com