Пошук
Головне меню
Оголошення
Ми в соціальних мережах
► Новини

Обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін у ВСП «Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»

Обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін у ВСП «Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» здійснюється відповідно до Розділу ІX статті 54 Закону України «Про фахову передвищу освіту», пункт 17 «вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти».
В квітні місяці відбулася презентація вибіркових дисциплін для студентів спеціальності 076 Підприємництво та торгівля (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) , 051 Економіка .
Заступник директора з навчально-виховної роботи, гарант ОПП Олена ГАВРИШ проінформувала про дисципліни вільного вибору, пояснила алгоритм вибору освітніх компонент , а також розкрила права здобувачів освіти щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії.Викладачі циклової комісії економічних спеціальностей Любов ПРОГОННА,Зоя РУДИЧЕНКО,Анна КОГУТ представили мету, завдання та зміст вибіркових навчальних дисциплін , таких як :Банківські операції , Ціноутворення, Фінанси підприємства , Фінансово-економічна безпека, Управління економічними ризиками , Інклюзивна економіка, Звітність підприємств , Бізнес-комунікації, Стартап – перші кроки в підприємництві , Фондовий ринок ,Інвестування ,Електронна комерція.
Це дозволяє здобувачам освіти фахової передвищої освіти свідомо обирати вибіркові дисципліни.
Зустріч була жвавою, студенти мали можливість дискутувати, ставити уточнюючі запитання, визначитися та обрати до вивчення відповідні вибіркові дисципліни, які є сучасними та відповідають вимогам часу
Голова ЦК Любов ПРОГОННА

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com