Пошук
Головне меню
Оголошення
Ми в соціальних мережах

Правила оформлення робіт

Загальні правила оформлення робіт

Кваліфікаційна робота оформлюється на одній стороні аркуша паперу формату А4 (210*297 мм). За необхідності допускається використання аркушів формату А3 (297*420 мм). Роботу друкують на одному боці аркуша білого паперу. Роботу друкують через 1 інтервал шрифтом Times New Roman 14 pt .

Текст роботи друкують, дотримуючись таких розмірів берегів: лівий — 30 мм, верхній — 20 мм, правий — не менше 10 мм і нижній — 25 мм.

Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту роботи і дорівнювати 1,25 см.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж три інтервали.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, у нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Кваліфікаційна робота має містити (в зазначеній послідовності): титульний аркуш, завдання, реферат, зміст, матеріал роботи, список літератури і додатки.

Етикетка (Завантажити .doc)

Титульна сторінка (Завантажити .doc)

Завдання (Завантажити .doc)

Подання (Завантажити .doc)

Рамка 15 мм (Завантажити .doc)

Рамка 40 мм (Завантажити .doc)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com