Пошук
Головне меню
Оголошення
Ми в соціальних мережах
► Новини

Інформація для вступників на денне та заочне відділення ВСП “Охтирський фаховий коледж СНАУ”

Випускникам 9, 10 класів

Відповідно до Правил прийому на 2021 рік для конкурсного відбору  осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (диктант), математики (тестові завдання).

  • Конкурсний бал (КБ) обчислюється:

КБ = П1 + П2 + А + ОУ,

де П1 – оцінка вступного іспиту з української мови ;

П2 – оцінка вступного іспиту з математики ;

А – середній бал документа про базову загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів ;

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів.

Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200.

❖ Звертаємо Вашу увагу, що вступники на навчання подають заяви тільки в паперовій формі. Кількість поданих заяв не обмежується.

❖ До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію свідоцтва про базову загальну середню освіту й додаток до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули базову загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, урік вступу конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05. Для отримання права на використання сільського коефіцієнта вступник подає довідку додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. Прийом заяв і документів на навчання розпочинається з 29 червня 2021 і закінчується 13 липня 2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання основі базової загальної середньої освіти

Етапи вступної кампанії Строки проведення
Початок прийому заяв та документів у письмовій формі 29 червня 2021р
Закінчення прийому заяв та документів 13 липня 2021р о 18.00 годині
Проведення вступних  іспитів та співбесіди 14 липня – 24 липня 2021р
Оприлюднення рейтингового списку вступників,  із  зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного) замовлення не пізніше 12.00 години  27 липня 2021р
Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації  до зарахування:

–           на місця державного замовлення;

–          на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

 

до 12.00 години 29 липня 2021р

 

до 12.00 години 01 серпня 2021р.

Зарахування вступників :

–          за державним замовленням;

–          за кошти фізичнихта/ або юридичних осіб

 

 

не пізніше 12.00 години 31липня 2021р.

не пізніше 03 серпня 2021р.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб  

не пізніше 09 серпня 2021р.

Додаткове зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

 

Етапи вступної кампанії Строки проведення
Початок прийому заяв та документів у письмовій формі 04 серпня 2021р
Закінчення прийому заяв та документів 11 серпня 2021р о 18.00 годині
Проведення вступних  іспитів та співбесіди 12 серпня –18 серпня 2021р
Оприлюднення рейтингового списку вступників,  із  зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 12.00 години  21 серпня 2021р
Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації  до зарахування, на місця за кошти фізичнихта/ або юридичних осіб до 12.00 години 24 серпня2021р
Зарахування вступників за кошти фізичних та/ або юридичних осіб не пізніше 12.години 26 серпня 2021р.

 

 

 

Випускникам 11 класів

Відповідно до Правил прийому на 2021 рік для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання АБО результати вступних іспитів з української мови (української мови та літератури) – перший предмет,  математика, або історії України, або географії – другий предмет

❖ Вступ на базі повної загальної середньої освіти буде проходити на основі сертифікатів ЗНО 2021, 2020, 2019, 2018 років. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі – 100 балів.

❖ У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків

  • Конкурсний бал (КБ) обчислюється:

КБ = П1 + П2 + А + ОУ,

де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови. Замість результатів з української мови можуть використовуватися результати з української мови і літератури»

П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або  вступного іспиту  з другого предмета;

А – середній бал документа про повну загальну (профільну) середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів.

Для всіх спеціальностей коледжу ОУ встановлюється таким, що дорівнює 0. Підготовчі курси для вступу на основі повної загальної середньої освіти не створюються.

❖ Вступники на навчання на основі повної загальної (профільної) середньої освіти  (при вступі на основі  сертифікатів ЗНО) подають заяви в електронній формі. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн.

❖ Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну (профільну) середню освіту.

❖ Подають заяви у паперовій формі у таких випадках:

– для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі фахової передвищої освіти та/або квотою-1 відповідно до цих Правил;

– за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) та у відповідному документі про здобуття повної загальної (профільної) середньої освіти і сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

– у разі подання іноземного документа про освіту;

– у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

– у разі подання заяви після завершення реєстрації електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше; – для реалізації права на нарахування додаткових балів;

– у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу фахової перед вищої освіти.

❖ Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

✓ документа, що посвідчує особу (паспорта);

✓ військово-облікових документів;✓ свідоцтва про повну загальну середню освіту й додаток до нього;

✓ сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності);

✓ документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі та/або квотою-1 (за наявності).

❖ До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію свідоцтва про повну загальну середню освіту й додаток до нього;
  • копію сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

❖ Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, урік вступу конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05. Для отримання права на використання сільського коефіцієнта вступник подає довідку додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

УВАГА!

Відповідно до Правил прийому на 2021 рік особи, які вступають на навчання на основі повної загальної середньої освіти ( після 11 класів), планують вступати на бюджет та складати вступні іспити (без ЗНО) мають ОБОВ’ЯЗКОВО зареєструватися в приймальній комісії до 1 липня 2021 року

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для вступу на основі повної загальної середньої освіти

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання  подають заяви лише в електронній формі.

 

Етапи вступної кампанії Строки проведення
Реєстрація електронних кабінетів 01 липня 2021р.
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021р
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі:

– співбесіди або вступних іспитів;

– сертифікатів  зовнішнього незалежного оцінювання

 

 

26 липня 2021р о 18.00 годині

 

02 серпня 2021р о 18.00 годині

Сроки проведення:

-вступних  іспитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– співбесіди

 

01 липня -20 липня 2021р

(для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або  юридичних осіб)

01 липня – 13 липня 2021р

(для осіб, які вступають на місця державного замовлення)

14 липня-02 серпня

( додаткові сесії іспитів для вступу на місця за кошти фізичних  та/або юридичних осіб

 

24липня-29 липня 2021р.

Оприлюднення рейтингового списку осіб,  рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди,  на місця  державного замовлення

Виконання вимог вступниками даної категорії, які отримали рекомендації  до зарахування, на місця державного замовлення

Зарахування даної категорії вступників  на місця державного замовлення

 

не пізніше 12.00 години  05 серпня  2021р

 

До 18.00 години 06 серпня 2021р.

 

Не пізніше 12.00 години 07 серпня

Оприлюднення рейтингового списку осіб,які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів ( у тому числі за квотами-1)рекомендованих до зарахування  на місця  державного  замовлення

Виконання вимог осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів ( у тому числі за квотами-1), які отримали рекомендації  до зарахування, на місця :

-державного замовлення

–  за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Зарахування осіб,які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів ( у тому числі за квотами-1), за:

– державним замовленням ;

– кошти фізичних та/або юридичних осіб

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (у межах цих Правил)

Не пізніше 12.00 години 05 серпня 2021 р.

 

 

 

 

 

 

До 12.00 години 09 серпня 2021р.

До 12.00 години 16 серпня 2021р.

 

 

 

Не пізніше 12.00 години14 серпня 2021р.

Не пізніше 12.00 години 20 серпня 2021р.

 

Не пізніше 20 серпня 2021р.

 

 

 

 

 

Проведення Вступної кампанії на заочному відділенні

 Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника,  молодшого спеціаліста, ступеня вищої освіти за заочною формою навчання. Набір проводиться в два етапи

Етапи вступної кампанії Строки проведення
Іетап ІІ етап
Реєстрація електронних кабінетів 01липня 2021р.  
Початок прийому заяв та документів 14 липня  2021 р 02 листопада 2021р.
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають  :

–  на основі співбесіди або вступних іспитів;

– на основі сертифікатів  зовнішнього незалежного оцінювання

 

 

26 липня 2021р о 18.00 год

02 серпня 2021р

о 18.00год.

 

 

10 листопада 2021р. о 18.00

17 листопада 2021р о 18.00.

Сроки проведення:

-вступних  іспитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– співбесіди

 

01липня -20 липня 2021р

(для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або  юридичних осіб)

01 липня – 13 липня 2021р

(для осіб, які вступають на місця державного замовлення)

14 липня-02 серпня

( додаткові сесії іспитів для вступу на місця за кошти фізичних  та/або юридичних осіб

 

24липня-29 липня 2021р..

 

 

 

12 листопада-17 листопада 2021р

 

10листопада-11листопада 2021р.

Оприлюднення рейтингового списку осіб,  рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди,  на місця :

державного замовлення

за кошти фізичних та/ або юридичних осіб

Виконання вимог вступниками даної категорії, які отримали рекомендації  до зарахування, на місця :

державного замовлення

за кошти фізичних та/ або юридичних осіб

Зарахування даної категорії вступників  на місця державного замовлення

за кошти фізичних та /або юридичних осіб

 

 

 

не пізніше 12.00 години

05серпня  2021р

 

 

До 18.00 години 06серпня 2021р.

 

 

Не пізніше 12.00 години

07 серпня 2021р.

 

 

 

не пізніше 12.00 години  18листопада  2021р

 

 

До 18.00 години

20 листопада 2021р.

 

 

 

Не пізніше 12.00 години

22 листопада2021р.

Оприлюднення рейтингового списку осіб,які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів ( у тому числі за квотами-1)рекомендованих до зарахування  на місця :

державного  замовлення;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Виконання вимог осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів ( у тому числі за квотами-1), які отримали рекомендації  до зарахування, на місця:

державного замовлення

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Зарахування осіб,які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів ( у тому числі за квотами-1), за:

– державним замовленням ;

– кошти фізичних та/або юридичних осіб

-Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (у межах цих Правил)

 

 

До 12.00 години 05 серпня 2021р.

 

 

 

До 12.00 години 09 серпня 2021р.

До 12.00 години 16 серпня 2021р.

 

 

Не пізніше 12.00 години

14 серпня 2021р.

Не пізніше 12.00 години 20 серпня 2021р.

Не пізніше 20 серпня 2021р.

 

 

 

 

До 12.00 години

18 листопада 2021р.

 

 

До 12.00 години 22листопада2021р.

 

 

 

 

Не пізніше 12.00год

30 листопада  2021р.

 

 

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com