Пошук
Головне меню
Оголошення
Ми в соціальних мережах
► Новини

Обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

Обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін у ВСП «Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» здійснюється відповідно до Розділу ІX статті 54 Закону України «Про фахову передвищу освіту», пункт 17 «вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти».
Вибіркові дисципліни, які студенти обирають самостійно – це дисципліни, які вводяться для ефективного використання можливостей коледжу з метою задоволення освітніх потреб студентів, підвищення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці.
Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають можливість здійснення поглибленої підготовки та визначають характер майбутньої діяльності, сприяють академічній мобільності студента та його особистим інтересам.
Право вибору надається усім студентам. Кількість вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік, кількість годин на їх вивчення, форми контролю визначаються освітньо-професійною програмою та навчальним планом за якими навчається здобувач освіти.
8 травня 2024 року зі студентами 33 та 34 груп спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (ОПП Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання) були проведені збори в змішаному форматі. Мета зборів – довести до відома здобувачів освіти перелік вибіркових дисциплін та нормативні вимоги щодо їх вивчення. В ході презентації завідувачка відділення Наталія Юріївна розповіла про дисципліни вільного вибору, пояснила алгоритм вибору освітніх компонент, а також розкрила права здобувачів освіти щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії. Викладачі коледжу В.О.Феденко, В.В.Фененко, Кошель Н.Ю., Рудиченко З.Ш., ознайомили студентів із метою, завданнями, компетентностями, які вони здобудуть після вивчення вибіркових дисциплін, Це дозволило здобувачам освіти фахової передвищої освіти свідомо обрати вибіркові дисципліни.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com